SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Liecību nedēļas nogale “(Ne)-parasta dzīve”

001No 10. līdz 11. februārim mūsu draudzē norisinājās Latvijas draudžu savienības jauniešu nodaļas organizētā liecību nedēļas nogale “(Ne)-parasta dzīve”. Viesis ar iedvesmojošām uzrunām bija misionārs no Filipīnām Delfreds Abargezs (Delfred Abarquez), kurš pašlaik kalpo Dieva darbā Igaunijā, taču ir kalpojis arī Dienvidkorejā, Austrālijā, Jaunzēlandē un Taizemē.

Tika līdzdalīti brīnumaini stāsti no misionāra paša piedzīvotajiem izaicinājumiem grūtajā, bet aizraujošajā Dieva darbā. Neiespējamās bezizejas situācijas, kurās vienīgais, kas atliek, ir ar asarām acīs krist uz ceļiem Dieva priekšā lūgšanā, aizskāra jauniešu sirdis. Atkal un atkal dzirdētās liecības lika apliecināt, cik mūsu Debesu Tēvs ir neizmērojami varens un labs! Kā Viņš ilgojas mūs katru redzēt Sev pilnīgi nodevušos un svētīt. Kādu nelokāmu uzticību Viņš no mums sagaida. Ar savām pārdomās varējām dalīties arī mazajās grupās. Varējām arī izsmieties par misionāra amizantajām dzīves situācijām un aizrautīgo stāstījumu.

 Sestdienas vakara gaitā varēja iesaistīties arī dažādās spēlēs, piedzīvojot kopīgu sadraudzību. Taču svētdiena tika uzsākta ar īpašu kopīgo lūgšanu laiku, kurā gan caur kopīgām lūgšanām, gan personīgām, gan slavas dziesmām varējām lūgt pēc Debesu Valdnieka mūsu dzīvēm paredzētā aicinājuma un nodoties Viņam. Otrās dienas programmā jaunieši varēja dzirdēt arī latviešu misionāru pieredzes, pamācības un atziņas gan no tiem, kas pašlaik ir misijā dažādās pasaules valstīs, gan no šeit pat, Latvijā, kalpojošajiem. Caur pasākumu jaunieši tika aicināti pārdomāt savu dzīvi, ko Dievs vēlētos caur to darīt. Tāpēc bija iespēja dzirdēt arī par dažādām misijas iespējām visā pasaulē (www.adventistvolunteers.org u.c.), misijas skolām Eiropā un tālākām iespējām iesaistīties misijas darbā Latvijā piedaloties Vispasaules jauniešu dienā martā, jauniešu konferencē maijā vai IMPACT misijas ceļojumā jūlijā Cēsīs.

Pirms un pēc pasākuma īsi intervējām kādus dalībniekus:

  1. Kā izlēmi braukt uz šo pasākumu?

Estere (Cēsis): Mani uzaicināja. Jau kādu laiku atpakaļ Rīgā notika jauniešu liecību vakari, un man vienmēr gribējās tur aizbraukt, bet es nekad netiku. Visi vienmēr brauca atpakaļ un tad stāstīja, cik tur bija forši, cik daudz lietas viņi uzzināja un cik tas bija iedvesmojoši. Tad man arī ļoti, ļoti gribējās. Superīgi sanāca, ka Cēsīs tieši notiek šī nedēļas nogale, un likās, ka šī ir ļoti laba iespēja.

Alfs (Talsi): Pirmkārt, satikt jauniešus, ko ikdienā nesanāk satikt un dzirdēt kaut ko jaunu no runātāja, ko viņš ir piedzīvojis.

Kaspars (Cēsis): Izlēmu, lai vairāk un dziļāk Dievu iepazītu, jo man vairāk ir tā, kā ir. Vairāk pilnveidot attiecības ar Dievu savā dzīvē. Ceru, ka tas mani tiešām uzrunās un es mainīšos, jo ir lietas, ko vajag mainīt.

  1. Ko ceri iegūt no šī pasākuma?

Estere: Laikam vislielākais būtu šajā brīdī iedvesmoties. Tieši, lai man pašai būtu vairāk tāda pacilājoša sajūta.

Alfs: Lai būtu tā sadraudzība, kādas jaunas atziņas. Uzzināt, ko misionāri piedzīvo savā darbā un pasaules notikumos.

  1. Kā tu vērtē šo pasākumu un kādi ir tavi lielākie ieguvumi/atziņas?

Estere: Es biju ļoti priecīga, ka biju šajā pasākumā un man ļoti patika, ka runāja runātājs. Visas tās runas bija tiešām tik dzīvas, un tie stāsti gandrīz visi bija no viņa paša dzīves. Stāsti bija iespaidīgi, ļoti lika aizdomāties. Mūsu dzīvēs vienmēr nenotiek varbūt tik lieli pārbaudījumi, tomēr Dievs arī mums tos dod. Tas lika atcerēties, ka Dievs nekad neliks lielākus pārbaudījumus, kā spējam izturēt un ka Viņš vienmēr būs kopā ar mums. Viņš būs kā mūsu aizmugure, kurš atbalstīs un cīnīsies kopā ar mums, ka nekad nebūsim vieni. Arī mazās grupas šoreiz bija ļoti foršas, jo tad dzirdi arī citu cilvēku viedokli. Tas atvēra vēl citas domas un lika paskatīties uz lietām arī no citas puses.

Alfa: Manuprāt, pasākums bija ļoti vērtīgs tādā ziņā, ka tika dota iespēja ieklausīties piedzīvojumos no misionāra dzīves, kurš jau daudzus gadus aktīvi kalpo misijas laukā. Jaunieši varēja aizdomāties par to, ka kalpošana Dievam ne vienmēr būs viegla. Ir daudz momentu, kad Dieva kalpam dzīve ir smagāka nekā vienkāršam pasaulīgam cilvēkam, jo momentā, kad vērs skatu uz Dievu, kļūsti par sātana mērķi. Tomēr jāatceras, ja savu dzīvi no sirds uzticēsi Dievam, vienmēr atradīsies risinājums. Labprāt apmeklētu vēl šāda veida pasākumus.

001 001 001 001

Kaspars: Man šīs liecību dienas, palīdzēja saprast, cik tomēr Dievs ir varens un ka vienmēr uzklausa. Sapratu, ka jo vairāk tuvojos Dievam, jo ir lielāka cīņa ar ļauno. Mani liecības uzrunāja, aizvien vairāk ir velme pētīt Dieva vārdu.

            Arī organizatoriem uzdevām jautājumus:

  1. Kāpēc izlēmāt organizēt šādu pasākumu, kāds ir tā mērķis?

Jana: Viss sākās ar pagājušo jauniešu konferenci, kurā mēs izdomājām ieviest liecību laiku, lai dzirdētu, kas notiek jauniešu dzīvēs, ar ko viņi sastopas un kā Dievs reāli darbojas. Tad Alīna (viena no organizatorēm) ļoti iedegās un teica, ka vajag ko tādu biežāk. Tā sākām organizēt liecību vakarus reizi mēnesī, un radās ideja par liecību nedēļas nogali. Ar visu sirdi tad pieslēdzās arī Madara, un tā pilnīgi dabiski izveidojās komanda.

Madara: Pilnīgi nejauši sanāca, ka es biju domājusi, ka jāuzaicina šis misionārs Delfreds ciemos, kā runātājs, un, mums kopā satiekoties, es teicu: “es zinu, ko uzaicināt!”. Jana saka: “es arī zinu, ko uzaicināt!”. Izrādījās, ka mēs abas domājām vienu un to pašu cilvēku. Sapratām, ka šī ir lieliska iespēja jauniešiem parādīt, kā tas, cik uzticīgi mēs esam mazākajās lietās, noved pie lielām lietām.

  1. Kāpēc izvēlējāties organizēt šo pasākumu Cēsīs?

Madara: Viss notiek Rīgā un bieži tie cilvēki, kas dzīvo tālāk no Rīgas neapsver par iespēju atbraukt uz tādu liecību vakaru. Bet, ja organizējam Cēsīs – cits reģions, cents, ļoti laba draudze un vieta, un var atbraukt jebkurš.

Alīna: Mēs arī gribējām iedvesmot vairāk vietējos jauniešus, lai tie pēc tam gribētu arī ierasties uz IMPACTu, kas šeit notiks vasarā.

            Videosveiciens Cēsu draudzei no runātāja:

Tulkojums latviski:

Sveiki, man sauc Delfreds un es gribētu sūtīt sveicienus šai skaistajai draudzei un jauniešiem. Esmu bijis šeit – tā ir jauka, silta draudze. Man patīk šī draudze. Es gribu sūtīt sveicienus, ja es pareizi izrunāju, Cēsu draudzei un atstāt ziņu jaunajiem cilvēkiem šeit.

Jums ir lielisks potenciāls. Talanti šajā draudzē ir apbrīnojami. Izmantojiet to Dieva godam. Ja es jūs neredzēšu vairs šeit uz Zemes, redzēsimies Debesīs! Atā.