SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Draudzes dzīve

Sieviešu kalpošanas dievkalpojums

Sieviešu kalpošanas dievkalpojums “Dievs saprot” – bija Starptautiskās sieviešu lūgšnu dienas tēma šajā gadā. Arī Cēsu draudzes Sieviešu kalpošanas nodaļa iesaistījās šajā ikgadējā pasākumā, kas Adventistu baznīcā norisinās pasaules mērogā.

Bībele ir bagāta ar lieliskiem piemēriem par spēcīgām lūgšanām un brīnišķīgām atbildēm uz tām. Kā pamata rakstuvieta svētrunai un sadraudzībai bija izraudzīta 1. Ķēniņu grāmatas 18. nodaļas, 30. – 42. panti.

Dievs lietas redz savādāk. Dievs saprot. Dievs vēlas jūs atbrīvot no vainas sajūtas. Viņš vēlas darboties caur citiem, lai sniegtu jums praktisku palīdzību. Un Viņš nekļūdīsies, dodams jums enerģiju, lai jūs atkal ar Viņu satiktos. Jūsu labākās dienas ir vēl tikai priekšā; raugiet, ka sekojat tai Mazajai Balsij. Dievs saprot un Viņš ir gatavs jūs šodien svētīt. Vai jūs esat gatavi? Tāpt kā pravietis Elija.

.

Lasīt tālāk: Sieviešu kalpošanas dievkalpojums

LIELDIENAS 2018

4.04.2018Sveicu ikvienu Kristus augšāmcelšanās svētkos. Šī ir liela prieka diena. Kristus ir augšamcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Kādēļ tas tik svarīgi? Apustulis Pāvils atgādina mums kādēļ tas ir tik nozīmīgi.

Ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. . . Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.  1.Kor 15:17.19

Kādā citā vēstulē Pavils min:

Es gribu atzīt (pazīt) Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu sadraudzību. Fil 3:10

Lasīt tālāk: LIELDIENAS 2018

Mīlestība pāri visam

14.04.2018Mīļi aicinām uz garīgās mūzikas koncertu "Mīlestība pāri visam".

Koncertā piedalās: jauniešu kamerkoris "Vivere" no Baltkrievijas un kamerorķestris "Klasika" no Ukrainas

Uz tikšanos 14. aprīlī plkst. 17.00 Cēsīs, Līgatnes ielā 1!

Ieeja brīva.

 

 

 

 

 

 

Bērni palīdz bērniem

23.03.2018 01Februāra sākumā Cēsu draudzes bērni sanāca kopā, lai gatavotu ielūgumus uz radošu pēcpusdienu "Bērni palīdz bērniem", kuru 24. februārī organizēja Ceļa meklētāji kopā ar labdarības Februāra sākumā Cēsu draudzes bērni sanāca kopā, lai gatavotu ielūgumus uz radošu pēcpusdienu "Bērni palīdz bērniem", kuru 24. februārī organizēja Ceļa meklētāji kopā ar labdarības organizāciju Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra (ADRA). Cēsīs pasākums "Bērni palīdz bērniem" notiek jau otro gadu.
Sākumā bērni tika iepazīstināti ar Ceļa Meklētāju organizāciju, tās vēsturi un aktivitātēm.
Vēlāk bērni tika sadalīti pa vecuma grupām un varēja piedalīties jautrās un radošās nodarbībās. Bērni iejutās pagātne, kur tuksnesī Mozus bija kopā ar Izraēla tautu.

Lasīt tālāk: Bērni palīdz bērniem

Liecību nedēļas nogale “(Ne)-parasta dzīve”

001No 10. līdz 11. februārim mūsu draudzē norisinājās Latvijas draudžu savienības jauniešu nodaļas organizētā liecību nedēļas nogale “(Ne)-parasta dzīve”. Viesis ar iedvesmojošām uzrunām bija misionārs no Filipīnām Delfreds Abargezs (Delfred Abarquez), kurš pašlaik kalpo Dieva darbā Igaunijā, taču ir kalpojis arī Dienvidkorejā, Austrālijā, Jaunzēlandē un Taizemē.

Tika līdzdalīti brīnumaini stāsti no misionāra paša piedzīvotajiem izaicinājumiem grūtajā, bet aizraujošajā Dieva darbā. Neiespējamās bezizejas situācijas, kurās vienīgais, kas atliek, ir ar asarām acīs krist uz ceļiem Dieva priekšā lūgšanā, aizskāra jauniešu sirdis. Atkal un atkal dzirdētās liecības lika apliecināt, cik mūsu Debesu Tēvs ir neizmērojami varens un labs! Kā Viņš ilgojas mūs katru redzēt Sev pilnīgi nodevušos un svētīt. Kādu nelokāmu uzticību Viņš no mums sagaida. Ar savām pārdomās varējām dalīties arī mazajās grupās. Varējām arī izsmieties par misionāra amizantajām dzīves situācijām un aizrautīgo stāstījumu.

Lasīt tālāk: Liecību nedēļas nogale “(Ne)-parasta dzīve”