SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Draudzes dzīve

Bērnu pēcpusdiena

 

..„Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība”.

                                                                                                                       (Mt.19:14).

Cēsu SDA draudzē šajā gadā notikuši jau divi ģimenēm ar bērniem veltīti pasākumi.

Sabatā pēcpusdienā kā mazi čalojoši strautiņi pavasarī ieradās vairāk par četrdesmit dažāda vecuma posma bērni kopā ar māmiņām ,tētiem ,opīšiem un omītēm. Ceļu meklētāju kluba dalībnieki Patrīcija un Ernests visus mīļi sagaidīja atvērti, ar siltu smaidu un prieku.

Cesis 001

Ernesta samtainās balss un ģitāras pavadījums   „Šodien manās domu pļavās balti domu jēri ganās...”bija brīnišķīgs vēstījums mums visiem, kas bijām klātienē.

Cesis 002

Turpinot Ernesta dziesmā izteikto, sekoja māsas Dinas sirsnīgā lūgšana Ganam un labajiem domu jēriem būt mūsu vidū un dot īpašu svētību šajā pēcpusdienā bērniem, viņu vecākiem un visiem kas lasa grāmatas, kas vēlas iepazīties ar Grāmatu-Grāmatu. Neliels ievada stāstījums par norvēģu rakstnieci un   meiteni Jūliju,kura lasa , uzdod jautājumus savai māmiņai un lūdz Dievu katru vakaru, bija kā mudinājums uzsākt dialogu Martas un Daigas izpildījumā.

Kādas ir tavas desmit vēlēšanās lai tu būtu laimīgs bērns un nodzīvotu visu šo dzīvi laimīgi ? Vai tu vari būt laimīgs ,ja tu domā tikai par sevi? Kas ir tas ko mēs -bērni vēlamies! Tik daudz izaicinājumu ?Pirmā atbilde ir „miers”, to sirsnīgi nosauc mazais Ernests .Sanita vēlas „mīlestību” ,Lindai nozīmīgs ir „prieks”. Elizabetei   nešauboties svarīga ir” pacietība”. Adrians izvēlas „laipnību”.

Cesis 003

Un kas gan ir labprātība? Aleksim skaidrot vārdu palīdz mūsu draudzes mācītājs Aldis Zēmele:”Ja mēs to sadalām divos vārdos-„ labs” un „prāts” ko mēs rezultātā iemācāmies? Tā veidojas vārdiņš-labprātība.” Markuss-Rūdolfs turpmāk vēl vairāk pārliecinās savus draugus ar „uzticamību”. Mums jāpieņem kāds lēmums katrā solī un Zanītes izvēle ir „lēnprātība”. Martiņai ,tāpat kā pārējiem bērniem ,kas vēlas būt laimīgi ar saviem Eņģeļiem ,atturības Eņģelis vienmēr būs līdzās un   palīdzēs .

Bērni ir ieģērbti katrs savai izvēlei sagatavotā košā krekliņā un šajā mirklī mēs visi kopā varam izlasīt Dieva brīnišķīgo apsolījumu vārdos kas veido laimīgu dzīvi:

”…Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība ,uzticamība ,lēnprātība ,atturība”.(Gal.5:22).

Visi pulcējamies nākamajam nezināmajam-iepazīšanos ar Grāmatu izveidotajā Bībeļu izstādē. Uzmanību piesaista simboliski veidotā Bībele –milzīgi liela ar daudzām grāmatām! Bērni aktīvi iepazīstas ar dažādajiem Bībeles veidiem gan latviešu ,gan krievu valodā, uzzin tās saturu- grāmatu un dziesmu skaitu. Mācītājs Aldis pastāsta par savu un ģimenes mīļāko Bībeli, kura ir krāšņiem attēliem bagāta ,tādēļ arī vislasītākā Grāmata. Enijas un Hannas vecvecmāmiņa ir saglabājusi savas divas mīļākās Bībeles ,tās arī varējām aplūkot. Brālis Jānis ,viens no draudzes ilgstošākajiem kalpotājiem, priecēja ar ļoti kvalitatīvi saglabātu 19.gadsimta Bībeles izdevumu. Patīkams pārsteigums bērniem-vairākums „vecās ortogrāfijas” veidu nav redzējuši!

deviņiem Eņģeļiem –esiet šeit un vienmēr kopā ar katru no šīm mazajām sirsniņām, pateicos ,Kungs, tavai klātbūtnei ,kas ir sākums Mīlestībai Tava vaiga priekšā kļūt par kaut ko lielāku.

Cesis 004

Vecāki un vecvecāki mācītāja Alda Zēmeles vadībā piepildīja laiku aktīvās diskusijās.

Cesis 005

Bet tikmēr lielākie bērni dodas augšā uz otro stāvu, kur ir sagatvoti materiāli praktiskai rosībai. Visiem ir iespēja izgatavot savu grāmatiņu - MANS GARA AUGLIS. Gatavojot šo grāmatiņu un runājoties kopā ar bērniem nonākam pie secinājuma, ka, ja cilvēkam piemīt GARA AUGĻA deviņas īpašības - mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība, tad ir visas iespējas nodzīvot dzīvi laimīgi kopā ar Jēzu!

Cesis 006

Māsa Sanita velta uzmanību pašiem mazākajiem Oskaram, Dārtai un Viljamam. Kopā, esot ar vecākiem, rīsu graudiņi tiek sabērti krāsainos, piepūstos baloniņos un katrs saņem” īpašo tomātu ar smaidīgu sejiņu”.

Cesis 007

Un tā nemanot ir paveikts iecerētais! Sniegpārsliņas aiz loga vēstī mums kaut ko ļoti īpašu-ES ESMU!

Tiksimies atkal jau marta mēnesī. Mīļi aicinām arī Jūs pievienoties, atnākt vai atbraukt ciemos ar ģimeni un bērniem un kļūsim par Vienu ģimeni.

                                                                                                                        Cēsu SDA māsa Dzintra