SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Draudzes dzīve

Pļaujas svētku dievkalpojums Cēsu SDA draudzē.

mkLiels notikums šajos skaistajos Pļaujas svētkos bija draudzes brāļa Valtera nozīmīgā dzīves jubileja-draudzes vēlējums arī turpmākajās dzīves gaitās saņemt Dieva žēlastību!

Mīlestības un sirsnības piepildītā noskaņā, sajūtot Dieva klātbūtni un svētību, ienākot mūsu kuplajā draudzē, sveicām mazulīti Hannu, māsiņu Enijai, meitiņu Lienītei un Valtam, mazmeitiņu draudzes vecākajiem Alvim un Andai, un laimīgajiem vecvecākiem, māsai Betijai, māsai Ainai un brālim Andrim. Draudzes vārdā vēlreiz novēlam Dieva svētības, mīlestību un žēlastību!

Pļaujas svētkus mūsu draudze iesāka vienojoties kopīgā dziesmā, pateicoties Dievam, tādejādi godinot saikni ar Personu, aicinot būt kopā draudzes vidū šajos svētkos.

Draudzes koris draudzes vecākā brāļa Alvja vadībā priecēja mūs ar dziesmu ”Par visu pateikties māci man Pestītāj”. Pateicība prasa cilvēka iesaistīšanos, tā nav dāvana pati par sevi, arī pateicībā mēs atrodam meklētās atbildes. Kas gan esam, mēs…pīšļi, niecība, kas gan esam mēs, ka Tu mūs apmeklē? Kas man un mums kopā Tev jādod?

Mazā Enija ar savu veltīto dzeju, ko sarakstījusi draudzes māsa - omīte Aina, visus aicina NEKAD neaizmirst pateikties Dievam! Šajā mirklī rodas pārdomas, cik svarīgi ir palīdzēt Dievu atklāt, lai iepazītu, bet vēl vairāk - uzzināt kāds Viņš IR. Pazīt Dievu ir vislielākā žēlastība, kāda mums tiek dota no Debesīm, bez Viņa mēs nespējam ne nieka.

Sabata skoliņas bērniņi īpaši svētkiem bija sagatavojuši priekšnesumus savu darbīgo audzinātāju vadībā. Brāļa Vladimira emocionāli izjustais solo klarnetei, kas rada specifisku tembru, pilnībā atvēra dvēseles slēģus! Kas esi Tu, kas caur klarnetes skaņām atnes mums neskaitāmus pārdomu mirkļus un dāvā mums savu Mīlestību? Kas esi Tu, kam pat jūra spēj paklausīt?

Māsiņas Daiga un Zane dziedāja duetā, kā arī ļoti dvēselisks izvērtās mazās Daigas solo „Kungam ir savs plāns”.

Mācītāja Alda Zēmeles uzruna mums visiem atgādināja, ka dzīvojam mūsdienīgā, bet strauji mainīgā vidē. Vērosim dabu ar visām tās norisēm, ja nebūs sējas, tad nebūs arī pļaujas, ko uztur Dievs! Dieva vārds ir sēja un pļauja mūžīgiem laikiem, gatavošanās, mīlot brālim brāli, māsai māsu. Mīlestībā mēs esam avis, ko Dievs gana. Cerība nepamet kaunā, mēs visi esam līdzās viens otram lai palīdzētu.

 Pateicība Dievam, kas devis dāvanas māsām Mārai, Andai, Taisai un Sanitai sagatavot brīnumgardu maizīti! Pateicība Dievam par ierosmi radīt svētku noformējumu!

Pateicība Dievam par viesiem mūsu draudzes svētku pasākumā!

„…mīlestība,prieks,miers,pacietība,laipnība,labprātība,uzticamība,lēnprātība,atturība”(Gal.5:22).

Lai neviena aiza nav par dziļu, sniegsim viens otram brāļa un māsas roku vienoti Kristus cerībā!

                                                                                                    Cēsu SDA draudzes māsa Dzintra.

 

Kategorija: