SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Draudzes dzīve

2018.gada CĒSU DRAUDZES STĀSTS.

 „ Es savai tēvzemei pieglaužos, ticot, cerot, un mīlot.”

  Mēs esam viena no Latvijas draudzēm. Mūsu valstij 18. novembrī apritēja simts gadu! Mēs mīlam savu zemi, tāpēc ikvienam no mums 2018.gads bija īpašs. Tikai cienot un vērtējot savu valsti, mācamies mīlēt Tēva mājas Debesīs. Tāpat, ticot, cerot, un mīlot, mēs tuvojamie savai draudzei, kurai ir vairāk kā simts gadu! Par visu pateicamies Dievam, arī par to, ka mūsu pašu ir vairāk kā simts!

Varbūt šoreiz runāsim ar skaitļiem. Draudze ir kopā sanākšana. Cik bieži tiekamies mēs? Parasti tas notiek piektdienas vakaros un sestdienās. Tās ir regulārās iespējas, pagājušā gadā – 52 piektdienas vakari un 52 sestdienas, tas ir mazliet vairāk kā parasti. Gandrīz katru mēnesi ir papildus sanāksmes dažādām draudzes nodaļām. Iespējas var arī neizmantot, tomēr labāk atnākt, sajust un satikt savu māsu un brāli. „Kur divi vai trīs ir kopā,” saka Jēzus: ”tur Es esmu viņu vidū.”  Un  vēl vairāk un labāk, ja esam desmit, divdesmit vai  pat  simtu divdesmit!

Cik labi, ka ir vieta simtam vai pat diviem simtiem! Pagājušais gads bija ciemiņu gads - 10. un 11. februārī notika Latvijas Draudžu savienības jauniešu nodaļas organizēta liecību nedēļas nogale  „Neparasta dzīve”, kurā sabrauca jaunieši no dažādām Latvijas adventistu draudzēm, piepildot telpas ar sevišķu jaunības un enerģiskuma garu. (Sīkāks apraksts Cēsu draudzes mājas lapā.)

  Tad 24. februārī notika ikgadējais pasākums „Bērni palīdz bērniem”, kur no pilsētas un apkārtnes ieradās bērni uz kopīgu radošo pēcpusdienu, kurā kopā ar bērniem tika dziedātas dziesmas, veidoti dažādi mākslas darbi, spēlētas spēles un pārdomāts, kam tad dzīvē ir vērtība, kas neiznīks.  Kopā  ar labdarības organizācijas  ADRA  atbalstu 61 bērns tika iepriecināts ar dāvanām.

  Pagājušā  ziemā vēl pulcējamie uz starptautiskās sieviešu lūgšanu dienas sanāksmi, kurā pie mums viesojās Mazsalacas un Salacgrīvas mācītāja Dagnija Lapa kopā ar savu draudžu māsām. Mācītāja Dagnija Lapa mīļā un sirsnīgā veidā mūs uzrunāja ar Dieva Vārdu. Pēc tam sekoja kopīgas pusdienas, draudzīgas sarunas un dalīšanās ar piedzīvojumiem.  Arī tā pieaug mūsu ticība, cerība un mīlestība, kuru skaitļos nemēra.

     Mīļie viesi no Baltkrievijas un Ukrainas pie mums ieradās 13. aprīlī. Viņi ieradās pateicoties mūsu draudzes baltkrievu brāļiem un māsām. Mēs patiešām esam bagāta draudze - gan ukraiņi, moldāvi, baltkrievi, krievi. Pateicība Dievam!  Jauniešu kamerkoris „Vivere” no Baltkrievijas un kamerorķestris „Klasika” no  Ukrainas  ieradās jau piektdienas vakarā un kalpoja vakara dievkalpojumā. Bija arī mācītāji no Baltkrievijas draudzēm, kas kalpoja ar Dieva Vārdu gan piektdien, gan sabata dienas dievkalpojumā. Sabata pēcpusdienā bija skaists garīgās mūzikas koncerts ar moto „Mīlestība pāri visam”. Tās izjūtas un prieks vārdos nav izsakāms! Brīnišķīgs skanējums un sirsnība izpildījumā.

Savukārt 2. jūnijā draudze kopīgi pavadīja tematisko sadraudzības pēcpusdienu par Marka evaņģēliju, kas notika Birziņu ģimenes lauku mājās, kurā jaunieši bija sagatavojuši draudzei uzdevumus, pārbaudot zināšanas par notikumiem, kas rakstīti Marka evaņģēlijā.

Šajā gadā draudzē bija vēl vairāki svētīgi notikumi, kur vēl dažus vēlos pieminēt. Jūnijā  - kristības Auciema ezerā, kurās 5 jauni cilvēki atdeva savu dzīvi Jēzum. Jēzus aicinājums ir mācīt visu Dieva Vārdu un kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Prieks ir Tēva namā Debesīs un draudzē uz zemes, šoreiz Cēsu draudzē. Pēc kristībām parādījās daži melni lietus mākoņi un stiprs vējš, tādēļ devāmies atpakaļ uz mūsu Lūgšanu namu. Pie bagātīgi klāta galda pārrunājām Dieva vadību un apsardzību, arī prieku, ko esam piedzīvojuši. Tad lūgšanā svētījāmies Dievam.

Septembra pirmajā sabatā notika īpašs skolēniem veltīts dievkalpojums, iedrošinot tos atkal uzsākt skolas gaitas. Neizpalika arī draudzē nu jau vairākus gadus esošā tradīcija, izvilkt kāda bērna vārdu par kuru draudzes loceklis aizlūgs visa nākošā gada garumā. Pēc tam devāmies uz Zariņu lauku mājām, lai turpinātu kopā būšanu, kurā dzirdējām dažādus stāstus – mūsu draudzes locekļu, Rudītes un Ilmāra Truču, ceļojuma iespaidus šajā vasarā esot ASV un jauniešu liecības par piedzīvoto evaņģelizācijas nometnē IMPACT.

Vēlos pieminēt laulību iesvētīšanas dievkalpojumu 9.septembrī mūsu Lūgšanu namā. Divi jaunieši, Karīna un Igors, kuri vasarā toreiz kristījās Auciema ezerā, nolēmuši dzīves ceļu iet kopā. Svinīgā laulību ceremonija vienmēr atstāj svētījošu ietekmi uz visiem klātesošiem. Salīdzinājums ar laulību attiecībām Jaunajā Derībā  atrodams 14 reižu. Kristus ir nosaukts par draudzes līgavaini. Kā līgavainis Kristus mīl, aizsargā un aizstāv savu līgavu. Glābēja augstākais mērķis ir savu draudzi sagatavot cienīgu, bez traipa, bez krunkas, lai tā būtu svēta un bez vainas. ( Efez. 5:27). Vai Kristum kā draudzes līgavainim pieder pirmā vieta mūsu sirdīs?

Tikai vēl nedaudz par mūsu viesu, Baltijas Ūnijas prezidenta Dāvida Nimmika un Latvijas draudžu savienības prezidenta Viļņa Latgaļa vizīti mūsu draudzē gada nogalē. Domāju, ka katrs no mums jutās iepriecināts un iedrošināts, jo Ūnijas prezidenta uzruna aicināja lūkoties uz Jēzu, kurš pazemojās un ienāca mūsu pasaulē kā bērns, dzīvoja ar mums un nomira par mums, lai mums visiem būtu mūžīgās dzīvības cerība. Pēc dievkalpojuma devāmies uz otro stāvu, uz kopīgām pusdienām. Šī jaukā iespēja, ka varam vēl uz brīdi palikt kopā! Par to no sirds pateicamies vairākām mūsu māsām, bet skaitlis ir noslēpums! Bet nekautrēšos sevišķu pateicību izteikt vienai māsai, kura vārdā nav jāsauc, tāpat visi to zina. Te vēl īsos vārdos Baltijas draudžu vadītājs pastāstīja par adventistu dzīvi Igaunijā, Lietuvā un Latvijā un atbildēja uz dažiem jautājumiem un ar lūgšanu un pateicību Dievam šķīrāmies.

Tā nu šis gads ir aizvadīts, bagātīgās Dieva svētībās, jaunās atziņās un iespaidos, kas nezudīs. To, ko rakstīju arī sākumā, novēlu mūsu draudzei - turpināt ticēt, cerēt un mīlēt!

Kategorija: