SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Draudzes dzīve

Sieviešu kalpošanas dievkalpojums

“Dievs saprot” – bija Starptautiskās sieviešu lūgšnu dienas tēma šajā gadā. Arī Cēsu draudzes Sieviešu kalpošanas nodaļa iesaistījās šajā ikgadējā pasākumā, kas Adventistu baznīcā norisinās pasaules mērogā.

Bībele ir bagāta ar lieliskiem piemēriem par spēcīgām lūgšanām un brīnišķīgām atbildēm uz tām. Kā pamata rakstuvieta svētrunai un sadraudzībai bija izraudzīta 1. Ķēniņu grāmatas 18. nodaļas, 30. – 42. panti.

Dievs lietas redz savādāk. Dievs saprot. Dievs vēlas jūs atbrīvot no vainas sajūtas. Viņš vēlas darboties caur citiem, lai sniegtu jums praktisku palīdzību. Un Viņš nekļūdīsies, dodams jums enerģiju, lai jūs atkal ar Viņu satiktos. Jūsu labākās dienas ir vēl tikai priekšā; raugiet, ka sekojat tai Mazajai Balsij. Dievs saprot un Viņš ir gatavs jūs šodien svētīt. Vai jūs esat gatavi? Tāpt kā pravietis Elija.

Svētrunu teica Mazsalacas un Salacgrīvas draudzes mācītāja Dagnija Lapa, Bībeles lasījums – Ella Pacukeviča, dievkalpojumu un sadraudzību vadīja Valda Reķe.

Cēsu draudzes dievkalpojumā viesojās Mazsalacas draudze. Sadraudzības pēcpusdienā visi cēla simbolisku lūgšanu altāri, liekot kopā akmeni pie akmeņa, un kā dedzināmo upuri pienesa pateicības – par glābšanu, pestīšanu, par mīlestību, Dieva laipnību un žēlastību, par svētīgiem cilvēkiem, par ģimeni, par bērniem un kalpošanas iespējām.

Sieviešu kalpošanas nodaļas pārstāve Māra Eglīte iedibināja skaistu tradīciju gan Cēsu, gan Mazsalacas draudzē, proti, pasniedzot divām sievietēm pa piepildītai dāvanu kastītei, kas pēc nedēļas, atkal piepildīta, jānodod kādai citai sievietei, un tā nedēļu pēc nedēļas līdz būs “apciemojusi” visas sievietes. Laipnību un mīlestību var nodot gan netieši, gan arī tieši – no rokas rokā, sieviete – sievietei. Pēc gada sekos dāvanu kastītes “ceļojuma stāsti.”

No Mazsalacas atbraukušos viesu pusaudžus caur foto-orientēšanās spēli jaunieši iepazīstināja ar Cēsu pilsētu.

Atvadoties katra sieviete saņēma simbolisku ziedu velti: “Dzīvo no visas sirds, Dieva meita, jo Tu esi mīlestības un piederības vērta.”

Informāciju sagatavoja Valda Reķe.

 

001002003004

Kategorija: