SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Draudzes dzīve

LIELDIENAS 2018

4.04.2018Sveicu ikvienu Kristus augšāmcelšanās svētkos. Šī ir liela prieka diena. Kristus ir augšamcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Kādēļ tas tik svarīgi? Apustulis Pāvils atgādina mums kādēļ tas ir tik nozīmīgi.

Ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. . . Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.  1.Kor 15:17.19

Kādā citā vēstulē Pavils min:

Es gribu atzīt (pazīt) Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu sadraudzību. Fil 3:10

Dažus pantus iepriekš apustulis saka, ka vislielākais ieguvums ir pazīt Kristu. Pazīt augšāmcelto Kristu un augšāmcelšanās spēku. Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad kā iepazīt Viņu? Ja Viņš nav augšāmcēlies, tad nav šī spēka.
Tādēļ augšāmcelšanai ir centrālā vieta kristieša dzīvē. Kristietība ir sadraudzība ar dzīvu Glābēju.

Ko nozīmē pazīt ? Vai zināt kaut ko par personu? Tā vēl nav pazīšana. Esot kopā ar kādu, dzīvot dienu no dienas, tā mēs varam pazīt kādu. Tāds ir Dieva mērķis. Mums jāiepazīst Kristus. Jo, ja pazīstam, tad uzticamies.

Kas ir augšāmcelšanās spēks? Spēks piedot grēkus, uzvarēt.

Šajos Kristus augšāmcelšanās svētkos aicinu sekot apustuļa Pāvila aicinājumam: iepazīt Kristu, paļauties augšāmcelšanās spēkam. Bez šīm attiecībam, bez ši spēka mūsu dzīvē mēs nekad nebūsim patiesi laimīgi, mēs nekad neizbaudīsim patiesu prieku, un noteikti nepaveiksim ko kam ir paliekoša vērtība.

Vai esat gribējuši iespaidot Dievu ar savām reliģiskajām aktivitātēm?
Varbūt rūpes par sadzīvi aizēnojušas attiecības ar Jēzu?
Vai varat teikt ka viss pārējais ir nieki salīdzinot ar Jēzus pazīšanu?

Ļaujiet augšāmcelšanās spēkam veidot jūsu dzīvi.

Kristus ir patiesi augšāmcēlies! Ticiet un atzīstiet Viņu!

Patiesā cieņā, Viesturs Reķis DMin
Septītās dienas Adventistu Cēsu draudzes mācītājs

Kategorija: