SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Draudzes dzīve

Bērni palīdz bērniem

Februāra sākumā Cēsu draudzes bērni sanāca kopā, lai gatavotu ielūgumus uz radošu pēcpusdienu "Bērni palīdz bērniem", kuru 24. februārī organizēja Ceļa meklētāji kopā ar labdarības organizāciju Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra (ADRA). Cēsīs pasākums "Bērni palīdz bērniem" notiek jau otro gadu.
Sākumā bērni tika iepazīstināti ar Ceļa Meklētāju organizāciju, tās vēsturi un aktivitātēm.
Vēlāk bērni tika sadalīti pa vecuma grupām un varēja piedalīties jautrās un radošās nodarbībās. Bērni iejutās pagātne, kur tuksnesī Mozus bija kopā ar Izraēla tautu. Strādājot ar dabas materiāliem, bērni guva pierādījumus par Dieva klātbūtni visapkārt.
Bērni un viņu vecāki tika aicināti uz nelielu mīļu cienastu.
Pasākuma beigās 61 bērns tika iepriecināts ar dāvanu, ko bija sarūpējuši Austrijas Septītās dienas adventisti sadarbībā ar organizāciju ADRA, kas gadiem ilgi kalpo kā Septītās dienas adventistu Baznīcas humānā roka.
Rakstu sagatavoja Sanita Kaimiņa

23.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 0123.03.2018 01

Kategorija: