SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Draudzes dzīve

2018.gada CĒSU DRAUDZES STĀSTS.

mk„ Es savai tēvzemei pieglaužos, ticot, cerot, un mīlot.”

  Mēs esam viena no Latvijas draudzēm. Mūsu valstij 18. novembrī apritēja simts gadu! Mēs mīlam savu zemi, tāpēc ikvienam no mums 2018.gads bija īpašs. Tikai cienot un vērtējot savu valsti, mācamies mīlēt Tēva mājas Debesīs. Tāpat, ticot, cerot, un mīlot, mēs tuvojamie savai draudzei, kurai ir vairāk kā simts gadu! Par visu pateicamies Dievam, arī par to, ka mūsu pašu ir vairāk kā simts!

Varbūt šoreiz runāsim ar skaitļiem. Draudze ir kopā sanākšana. Cik bieži tiekamies mēs? Parasti tas notiek piektdienas vakaros un sestdienās. Tās ir regulārās iespējas, pagājušā gadā – 52 piektdienas vakari un 52 sestdienas, tas ir mazliet vairāk kā parasti. Gandrīz katru mēnesi ir papildus sanāksmes dažādām draudzes nodaļām. Iespējas var arī neizmantot, tomēr labāk atnākt, sajust un satikt savu māsu un brāli. „Kur divi vai trīs ir kopā,” saka Jēzus: ”tur Es esmu viņu vidū.”  Un  vēl vairāk un labāk, ja esam desmit, divdesmit vai  pat  simtu divdesmit!

Lasīt tālāk: 2018.gada CĒSU DRAUDZES STĀSTS.

GARĪGĀ ATMODA

15.05.2018Jo tā saka Augstais un Dižais, kas dzīvo mūžam – Israēla Svētais ir viņa vārds: “ Es mītu augstumos un svētumā un arī pie tiem, kas satriekti, kam noplacis gars, lai ar garu dzīvinātu sirdī satriektos.”

Jesaja 57: 15

Ir lietas un procesi kuri laiku pa laikam aizņem mūsu prātus un domās to pārcilājam. Viena no tēmām kas saista draudzes locekļus un ne tikai ir atmoda. Domājot un runājot par atmodu tiek piesauktas visdažādākās lietas. Par atmodu runā visdažādākajos kontekstos gan laicīgajā gan garīgajā dzīvē. Bieži to saista ar masveida aktivitātēm, kas rezultētos  un  pozitīvās pārmaiņās, augšupejā.

Lasīt tālāk: GARĪGĀ ATMODA

Mātes dienas dievkalpojums

12 05 2018Sirsnīgi aicinām uz Mātes dienas dievkalpojumu!

Uz tikšanos 12. maijā plkst. 11.30 Cēsīs, Līgatnes ielā 1!

Ieeja brīva.

 

 

 

 

 

 

Pārgājiens pa Cīrulīšu dabas takām

15.05.201817. martā visā pasaulē SDA jaunieši atzīmēja vispasaules jauniešu dienu, kuras moto ir “Esi svētruna”. Arī Cēsu draudzes jaunieši īpaši gatavojās šai dienai, lai varētu pilnīgāk izdzīvot šo Dieva aicinājumu savās dzīvēs un iesaistīties Dieva aicinātajā kalpošanā. Šīs dienas moto aicināti, Cēsu jaunieši dienu iesāka ar dievkalpojuma otrās daļas vadīšanu. Tās tēma bija saskaņota ar jauniešu lūgšanu nedēļas tēmu – RAKSTURS. Dievkalpojuma laikā jaunieši dziedāja dažādas dziesmas, rādīja uzvedumu par to, kā mūsu rakstura īpašības neļauj Jēzum ienākt mūsu sirdīs, kā arī izskanēja neliela uzruna par to, kā veidojas cilvēka raksturs, cik lielā mērā to ietekmē mūsu ieradumi, ikdienas izvēles, garastāvoklis un pat ikdienā izkoptās domas.

Lasīt tālāk: Pārgājiens pa Cīrulīšu dabas takām

Sieviešu kalpošanas dievkalpojums

Sieviešu kalpošanas dievkalpojums “Dievs saprot” – bija Starptautiskās sieviešu lūgšnu dienas tēma šajā gadā. Arī Cēsu draudzes Sieviešu kalpošanas nodaļa iesaistījās šajā ikgadējā pasākumā, kas Adventistu baznīcā norisinās pasaules mērogā.

Bībele ir bagāta ar lieliskiem piemēriem par spēcīgām lūgšanām un brīnišķīgām atbildēm uz tām. Kā pamata rakstuvieta svētrunai un sadraudzībai bija izraudzīta 1. Ķēniņu grāmatas 18. nodaļas, 30. – 42. panti.

Dievs lietas redz savādāk. Dievs saprot. Dievs vēlas jūs atbrīvot no vainas sajūtas. Viņš vēlas darboties caur citiem, lai sniegtu jums praktisku palīdzību. Un Viņš nekļūdīsies, dodams jums enerģiju, lai jūs atkal ar Viņu satiktos. Jūsu labākās dienas ir vēl tikai priekšā; raugiet, ka sekojat tai Mazajai Balsij. Dievs saprot un Viņš ir gatavs jūs šodien svētīt. Vai jūs esat gatavi? Tāpt kā pravietis Elija.

.

Lasīt tālāk: Sieviešu kalpošanas dievkalpojums