SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Pārgājiens pa Cīrulīšu dabas takām

15.05.201817. martā visā pasaulē SDA jaunieši atzīmēja vispasaules jauniešu dienu, kuras moto ir “Esi svētruna”. Arī Cēsu draudzes jaunieši īpaši gatavojās šai dienai, lai varētu pilnīgāk izdzīvot šo Dieva aicinājumu savās dzīvēs un iesaistīties Dieva aicinātajā kalpošanā. Šīs dienas moto aicināti, Cēsu jaunieši dienu iesāka ar dievkalpojuma otrās daļas vadīšanu. Tās tēma bija saskaņota ar jauniešu lūgšanu nedēļas tēmu – RAKSTURS. Dievkalpojuma laikā jaunieši dziedāja dažādas dziesmas, rādīja uzvedumu par to, kā mūsu rakstura īpašības neļauj Jēzum ienākt mūsu sirdīs, kā arī izskanēja neliela uzruna par to, kā veidojas cilvēka raksturs, cik lielā mērā to ietekmē mūsu ieradumi, ikdienas izvēles, garastāvoklis un pat ikdienā izkoptās domas.

Lasīt tālāk: Pārgājiens pa Cīrulīšu dabas takām

Sieviešu kalpošanas dievkalpojums

Sieviešu kalpošanas dievkalpojums “Dievs saprot” – bija Starptautiskās sieviešu lūgšnu dienas tēma šajā gadā. Arī Cēsu draudzes Sieviešu kalpošanas nodaļa iesaistījās šajā ikgadējā pasākumā, kas Adventistu baznīcā norisinās pasaules mērogā.

Bībele ir bagāta ar lieliskiem piemēriem par spēcīgām lūgšanām un brīnišķīgām atbildēm uz tām. Kā pamata rakstuvieta svētrunai un sadraudzībai bija izraudzīta 1. Ķēniņu grāmatas 18. nodaļas, 30. – 42. panti.

Dievs lietas redz savādāk. Dievs saprot. Dievs vēlas jūs atbrīvot no vainas sajūtas. Viņš vēlas darboties caur citiem, lai sniegtu jums praktisku palīdzību. Un Viņš nekļūdīsies, dodams jums enerģiju, lai jūs atkal ar Viņu satiktos. Jūsu labākās dienas ir vēl tikai priekšā; raugiet, ka sekojat tai Mazajai Balsij. Dievs saprot un Viņš ir gatavs jūs šodien svētīt. Vai jūs esat gatavi? Tāpt kā pravietis Elija.

.

Lasīt tālāk: Sieviešu kalpošanas dievkalpojums

LIELDIENAS 2018

4.04.2018Sveicu ikvienu Kristus augšāmcelšanās svētkos. Šī ir liela prieka diena. Kristus ir augšamcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Kādēļ tas tik svarīgi? Apustulis Pāvils atgādina mums kādēļ tas ir tik nozīmīgi.

Ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. . . Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.  1.Kor 15:17.19

Kādā citā vēstulē Pavils min:

Es gribu atzīt (pazīt) Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu sadraudzību. Fil 3:10

Lasīt tālāk: LIELDIENAS 2018

Bērni palīdz bērniem

23.03.2018 01Februāra sākumā Cēsu draudzes bērni sanāca kopā, lai gatavotu ielūgumus uz radošu pēcpusdienu "Bērni palīdz bērniem", kuru 24. februārī organizēja Ceļa meklētāji kopā ar labdarības Februāra sākumā Cēsu draudzes bērni sanāca kopā, lai gatavotu ielūgumus uz radošu pēcpusdienu "Bērni palīdz bērniem", kuru 24. februārī organizēja Ceļa meklētāji kopā ar labdarības organizāciju Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra (ADRA). Cēsīs pasākums "Bērni palīdz bērniem" notiek jau otro gadu.
Sākumā bērni tika iepazīstināti ar Ceļa Meklētāju organizāciju, tās vēsturi un aktivitātēm.
Vēlāk bērni tika sadalīti pa vecuma grupām un varēja piedalīties jautrās un radošās nodarbībās. Bērni iejutās pagātne, kur tuksnesī Mozus bija kopā ar Izraēla tautu.

Lasīt tālāk: Bērni palīdz bērniem