SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Vai vakcinācija ir minēta Bībelē?

OCTOBER 5, 2021, https://www.adventistreview.org/2110-20

vBībeliski teoloģiskas pārdomas par aktuālu problēmu
Jiří Moskala
Šis raksts ir nedaudz rediģēta versija komentāriem, kuri sākotnēji tika publicēti SDA Ģenerālkonferences Veselības kalpošanas nodaļā.

Vārds “vakcinācija” Bībelē nav sastopams. Tas pats attiecas uz daudziem citiem svarīgiem ar veselību saistītiem terminiem kā , piemēram, “vitamīns”, “asins pārliešana”, “augsts asinsspiediens”, “nieru transplantācija”, “injekcija”, “tabletes”, utt. Bībelē nav pieminēta kustība ‘Mātes pret braukšanu dzērumā’, nav minētas kampaņas pret smēķēšanu, nav doti norādījumi par nodarbībām sporta zālē, svaiga gaisa un ūdens dzeršanas svarīgumu, roku mazgāšanu pirms katras ēdienreizes, zobu tīrīšanu, utt. Mēs varētu izveidot vēl daudz garāku sarakstu ar šādu labo padomu sarakstu, kas nav tieši aplūkoti Svētajos Rakstos.

Lasīt tālāk: Vai vakcinācija ir minēta Bībelē?

Atpūta dabā draugu lokā

Atpūta dabā draugu lokā – tieši tas, kā tik bieži pietrūkst.
26. jūlijā Cēsu draudzes jaunieši visu dienu pavadīja uz plosta: sanāca visai skaista atpūta!
Dievs mums dāvāja siltu un saulainu dienu. Apmetušies uz plosta, mēs izbaudījām brīnišķīgās ezera ainavas, elpojām svaigu gaisu, peldējāmies un runājāmies viens ar otru...
Izsakām pateicību Atpūtas bāzei "Ķecis" un visiem dalībniekiem!

Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi

Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla.
 Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu.
                                                                                             
(Atkl.gr.22:1-2)

Cilvēks cer, kamēr vien viņš dzīvo. Tas ir vispārzināms fakts. Cerība ir gaidas, pārliecības pilnas ilgas pēc labā īstenošanās. Cerība ir viena no cilvēka dzīves pamatvajadzībām. Tā ir kā gaiss, ko elpojam, un maize, kuru ēdam. Tas nozīmē, ka pastāvīga raudzīšanās uz priekšu pretī mūžībai nav veids, kā izbēgt no realitātes, vai tieksme redzēt sev vēlamo par esošo, bet gan darbošanās pašreizējās pasaules labā.

Lasīt tālāk: Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi